جک خمشی تیر بتنی اتوماتیک

بدنه جک خمشی برای تیر های ساده بتنی با بارگزاری نقطه ای در مرکز طراحی شده است.

سیستم هیدرولیک دستگاه کاملا مشابه جک های بتن شکن تمام اتوماتیک و باظرفیت 400کیلونیوتن است.

مشخصات فنی و کاربردی دستگاه به شرح زیر است :

قابلیت نمایش نیرو به صورت کیلوگرم فود،نیوتن و پوند

سرعت یکنواخت بارگزاری به صورت پیش تنظیم و قابل کنترل از طریق نمایشگر بر اساس کیلوگرم بر  ثانیه

نمایشگر لمسی

قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل

امکان تهیه گزارش از آزمون های قبلی

دارای درجه روغن باک

دارای برنامه اورو لود نرم افزاری جهت قطع سیستم

قابلیت ثبت ابعاد نمونه و محاسبه مقاومت فشاری ب اساس ابعاد و هندسه استاندارد نمونه ها

ظرفیت حافظه تا 200آزمایش

دارای کالیبراسیون نرم افزاری 

قابلیت ثبت ساعت و روز آزمایش و کد نمونه بتن

امکان گزارشگیری از نتایج آزمایشگاها با نرم افزار اختصاصی تحت نرم افزار اکسل

رنگ کوره و مقاوم بدنه 

....

توضیحات جک خمشی تیر بتنی اتوماتیک