جک بتن شکن دیجیتالی اتوماتیک

گزیده ای مشخصات فنی دستگاه به شرح زیر می باشد.

قابلیت نمایش نیرو به صورت کیلوگرم فوت،نیوتن و پوند

سرعت یکنواخت بارگزاری به صورت پیش تنظیم و قابل کنترل از طریق نمایشگر بر اساس کیلوگرم بر ثانیه

نمایشگر لمسی

قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل 

امکان تهیه گزارش از آزمون های قبلی

دارای درجه مقدار روغن باک

دارای برنامه اوورلود نرم افزاری جهت قطع سیستم 

قابلیت ثبت ابعاد نمونه و محاسبه مقاومت فشاری بر اساس ابعاد و شکل هندسی استاندراد نمونه ها 

ظرفیت حافظه تا 200آزمایش

دارای کالیبراسیون نرم افزاری 

قابلیت ثبت ساعت و روز آزمایش و کد نمونه بتن

فایل توضیحات جک بتن شکن دیجیتالی اتوماتیک