لیزر حالت جامد

هدف:

طراحی و ساخت لیزر حالت جامد YAG:Nd فلش پمپ دو پالسی در توان و انرژی مورد نیاز کاربر به همراه هارمونیک دوم

کاربرد محصول:

- تصویر برداری لیزری

- سرعت سنجی تصویری ذرات ( PIV ) بخصوص در تونل باد

- اسپکتروسکوپی لیزری به روش فروشکست القایی ( LIBS ) از راه دور

- مورد استفاده در آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی دانشگاههای کشور بخصوص آزمایشگاه های لیزر و آیرودینامیک

برای کسب  اطلاعات بیشتر میتوانید به فایل زیر مراجعه نمایید.

 

مشخصات لیزر حالت جامد