گازسنج کارتابل دودکش

دستگاه گازسنج دودکش پرتابل PSGA جهت اندازه گیری غلظت گازهای اکسیژن ،کربن مونواکسید، گوگرد دی اکسید، نیتروژن منوکسید ، کربن دی اکسید ، نیتروژن دی اکسید ، سولفیدهیدروژن و آمونیاک و همچنین هیدروکربن های نسوخته  موجود در جریان گازهای دودکش مورد استفاده قرار میگیرد.

این دستگاه بمنظور پایش گازهای خروجی از دودکش کارخانجات، منازل و ... بکار برده میشود و علاوه بر نمایش داده ها بر روی LCD و ذخیره سازی اطلاعات در حافظه ی داخلی، آنها را بر روی کاغذ، توسط پرینتر موجود بر روی دستگاه، به چاپ میرساند.

مشخصات دستگاه گازسنج کارتابل دودکش