هیدرولیک پایه

هيدروليك يك مبحث مهندسي بين رشته  اي است كه به روشهاي كاربردي استفاده از سيالات تحت فشار مي پردازد سامانه هاي هيدروليك يکي از 2 زير مجموعه كلي سامهانه هاي انرژي سيالات هستند (نوع ديگر پنوماتيك است)، كه براي انتقال انرژي استفاده مي شوند مزيت هيدروليك نسبت به روشهاي انتقال انرژي مکانيکي و الکتريکي، قابليت افزايش نيرو در حين انتقال و تغيير سريع جهت حركت است از آنجا كه در هيدروليك انتقال انرژي با كمك يك سيال هيدروليك انجام مي شود و سيالات به طور كلي قابليت شکلپذيري دارند ميتوان آنها را از مسيرهاي دلخواه عبور داد دستگاه حاضر داراي شاسي تابلو و ميز محکم با طراحي ويژه جهت آزمايش مدارهاي هيدروليکي با پوشش مقاوم در برابرخوردگي و زنگ زدگي از نوع الکترواستاتيك ميباشد.

مشخصات هیدرولیک پایه