دیدار گروه ارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر با رییس فنی و حرفه ای برادران قاین

به گزارش دفتر نوآوری ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر روز سه شنبه مورخه 1401/2/20 دکتر قصابی مدیر گروه کارآفرینی نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه در راستای ارتباط بهتر و منسجم تر میان دانشگاه و فنی و حرفه با مهندس مظلوم رئیس اداره فنی و حرفه ای قاین دیدار کرد.

در این دیدار مقرر شد جهت تسریع در برگزاری دوره ها،  اساتید دانشگاه به عنوان اساتید مدعو فنی و حرفه ای ثبت سیستم شوند،   گواهی دوره برای  دانشجویانی که در گذشته دوره های فنی و حرفه ای را گذرانده اند صادر شود. همچنین برگزاری دوره های  مشترک با فنی و حرفه ای برای دانشجویان دانشگاه و برگزاری دوره های تخصصی دانشجویان در قالب استاندارد های فنی و حرفه ای از جمله اقداماتی است که طرفین برای افزایش مهارت آموزی دانشجویان به توافق رسیدند.