اطلاعیه امور دانشجویی تغذیه

با توجه به اطلاعیه های اداره آموزش دانشگاه مبنی بر تعویق امتحانات پایانترم و تعطیلی دانشگاه، سلف سرویس در روز چهارشنبه  ارائه خدمات نخواهد داشت.لذا دانشجویان محترم جهت لغو رزرو وعده های غذایی روز چهارشنبه به بعد اقدام نمایند.

درصورت عدم لغو، کلیه رزروها در ایام امتحانات برگشت داده خواهد شد.

لازم به ذکر است برنامه غذایی برای زمان امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.