شروع ثبت درخواست وام های دانشجویی

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی می رساند با عنایت به نامه صندوق رفاه ثبت درخواست وام های دانشجویی از تاریخ 1 آبان ماه شروع و تا 20 بهمن ماه سال جاری برای ترم اول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.لذا دانشجویان متقاضی بایستی درخواست های وام خود را در بازه مشخص شده ثبت نمایند.

جدول زمان بندی وام ها