برگزاری مزایده های بازارچه دانشگاه

به اطلاع کلیه متقاضیان عزیز می رساند دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر دارد مکان های خدماتی دانشجویی موجود در محل دانشگاه را با شرایط مندرج در هر استعلام بصورت پیمانکاری(اجاره) واگذار نماید.لذا متقاضیان محترم می توانند با مطالعه دقیق شرایط نسبت به شرکت دراستعلام های مربوطه اقدام نمایند.

متقاضیان محترم بایستی فرم مربوط به بخش مورد نظر را از ذیل دانلود و پس از تکمیل به امور دانشجویی دانشگاه به صورت مهرموم تحویل نمایند.

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 31 مرداد ماه 1402 میباشد.

شمااره تماس ضروری:09150976009