اطلاعیه مهم اداره سراهای دانشجویی

 پیرو اطلاعیه های قبلی و ضمن تشکر از دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به تخلیه اتاق و تحویل وسایل خود اقدام نموده اند ، با عنایت به بازگشایی سراهای دانشجویی و حضور دانشجویانی که بر اساس رشته تحصیلی فراخوان شده اند ؛خواهشمند است از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ ظهر در روزهای :
 شنبه 1401/02/17
 لغایت
  جمعه 1401/02/23

 جهت تحویل وسایل خود به سراهای دانشجویی مراجعه نمایند.

 ضروری است ، اندسته از دانشجویان عزیز که فارغ التحصیل شده اند در تاریخ اعلام شده نسبت به تحویل گرفتن وسایل خود اقدام نمایند.

ضمنا دانشجویان عزیز توجه داشته باشند با توجه به اطلاعیه های قبلی مبنی بر تحویل وسایل از سراهای دانشجویی و عدم مراجعه دانشجویان برای تحویل وسایل ، دانشگاه و اداره امور خوابگاه ها بعد از مهلت مذکور هیچ تعهدی نسبت به نگه داری وسایل دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند و هیچگونه مراجعه ای به سراهای دانشجویی نداشته اند، نخواهد داشت .