اطلاعیه مهم بازگشایی سراهای دانشجویی

با توجه به تماس های تعدادی از دانشجویان محترم دانشگاه درخصوص بازگشایی سراهای دانشجویی به اطلاع می رساند، هیچگونه تصمیمی در خصوص نحوه بازگشایی سراهای دانشجویی اعم از کوثر، قائم آل محمد (عج) و شریعتی اتخاذ نگردیده است و این دانشگاه منتظر ابلاغ تصمیمات و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوی بوده و به محض فراهم شدن شرایط پذیرش دانشجو در سراهای دانشجویی دانشگاه، کلیه موارد صرفاً از طریق سایت و کانال های مجاز دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.