تغییر ساعت توزیع غذا در وعده شام

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان توزیع غذا در وعده شام از ساعت 18 به 18:30 الی 20:45 تغییر یافته است.لذا دانشجویان محترم برنامه ریزی های لازم جهت استفاده از سلف سرویس ها درزمان های مشخص شده را انجام دهند.

لازم به ذکر است ارائه خدمات غیراز زمان های مشخص شده امکان پذیر نمی باشد.