ساعات حضور مشاورین در مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند برنامه و ساعات حضور مشاورین در مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی به شرح ذیل است.

لذا دانشجویان متقاضی استفاده از خدمات مرکز با شماره هایی ذیل جهت هماهنگی وقت مشاوره تماس حاصل نمایند.

تلفن:05631006331 و 05631006332