آیین بدرقه کاروان دانشجویی پیاده روی اربعین حسینی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات

آیین بدرقه کاروان دانشجویی پیاده روی اربعین حسینیدانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات
با حضور جمعی از مسئولین، دانشگاهیان، خانواده دانشجویان و عموم همشهریان
سه‌شنبه1401/06/15- ساعت 14حسینیه شهدای مدافع حرم دانشگاه بزرگمهر قائنات