ثبت نام نهایی اردوی دانشجویی راهیان نور

پسران: 12 تا 19 اسفندماه 1401دختران: 19 تا 26 اسفندماه 1401
ظرفیت محدود
هزینه ثبت نام: 300 هزار تومانمهلت ثبت نام: جمعه 1401/12/05نحوه ثبت نام : مراجعه به سامانه پویا/ بخش فرهنگی و اجتماعی/ فرم‌ها
- مسیر حرکت اردو قاین-کرمان-شیراز-مناطق عملیاتی جنوب- قم- تهران- مشهد-قاین خواهد بود.- اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر نسبت به پرداخت وجه و نهایی کردن ثبت نام خود اقدام نمایند.پیش ثبت نام اردوی راهیان نور، به منزله ثبت نام نهایی، ایجاد اولویت برای شرکت کنندگان در پیش ثبت نام و یا ممانعت از ثبت نام سایر افراد در این مرحله نیست.