درباره همایش

همایش سالانه دانش آموختگان دانشگاه بزرگمهر قائنات ، با عنوان همایش مسیر موفقیت ، به منظور شناسایی دانش آموختگان برتر دانشگاه در حوزه های مختلف کاری و علمی و معرفی آنان به صورت سالانه با همکاری دفتر کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات و دفتر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات در محل این دانشگاه برگزار می گردد.

 

اهداف همایش :

 • پایش وضعیت شغلی دانش آموختگان و شناسایی دانش آموختگان برتر دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • معرفی نمونه های موفق فارغ التحصیل دانشگاه بزرگمهر قائنات به همراه ترسیم مسیر موفقیت از زبان خودشان
 • ترسیم آینده به صورت شفاف برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

شیوه برگزاری همایش :

همایش مذکور به صورت سالانه و همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در چهار کار گروه علمی ، صنعتی ، آزاد و نظام وظیفه برگزار می گردد.

در هر دوره آن ، پایش و شناسایی دانش آموختگان یک رشته از رشته های تحصیلی دانشگاه بزرگمهر قائنات در دستور کار قرار می گیرد. که نخستین آن با شناسایی و همراهی دانش آموختگان گروه مهندسی مکانیک همراه خواهد بود.

در هر کارگروه ، تعداد 4 نفر از دانش آموختگان منتخب هیات تحریریه همایش به سخنرانی در مورد مسیر موفقیتی که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه بزرگمهر قائنات پیموده اند و ملزومات این موفقیت خواهند پرداخت.

در انتهای زمان هر سخنرانی ، به مدت محدود ، جلسه پرسش و پاسخ برای رفع ابهامات موجود در ذهن شرکت کنندگان ( دانشجویان ) با پاسخ گویی سخنران نیز برگزار خواهد شد.

زمان هر سخنرانی 20 دقیقه و پرسش و پاسخ بعد از آن 10 دقیقه خواهد بود.

 

 

محور های سخنرانی :

 • بیان خلاصه ای از رخ دادهای تاثیر گذار در دوران کارشناسی
 • انتخاب مسیر بعد از فارغ التحصیلی به همراه علت آن
 • چالش ها ، نقاط قوت و ضعف مسیر انتخابی
 • بیان موقعیت کنونی و برنامه کاری آینده
 • انتقال پیشنهادات و نکات حائز اهمیت جهت نیل به موفقیت کنونی

 

معرفی کارگروه ها:

همایش مذکور در 4 کار گروه با عنوان های علمی ، صنعتی ، آزاد و نظام وظیفه برگزار می گردد. در واقع هر شخص پس از فارغ التحصیلی خود ، یکی از عناوین فوق را بایستی به عنوان هدف جهت ادامه راه انتخاب نماید . در واقع شخص باید تصمیم بگیرد که :

 • آیا بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ، بایستی ادامه تحصیل داد؟ ( کارگروه علمی )
 • آیا بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ، بایستی جهت کار وارد محیط های صنعتی گردید؟ (کارگروه صنعتی )
 • آیا بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ، بایستی شغل آزاد را انتخاب نمود ؟ ( کارگروه آزاد )
 • آیا بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ، بایستی به خدمت مقدس سربازی مشغول گردید ؟ ( کارگروه نظام وظیفه )

در هر یک از کارگروه های فوق ، فارغ التحصیلان انتخابی که با موفقیت مسیر مربوطه به آن را طی نموده اند ، تجارب خود را با شنوندگان درمیان خواهند گذاشت.