نتیجه پایش وضعیت شغلی دانش آموختگان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیرو پایش وضعیت شغلی دانش آموختگان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات که به منظور شناسایی دانش آموختگان برتر این گروه جهت سخنرانی در نخستین همایش مسیر موفقیت دانشگاه بزرگمهر قائنات که در محل دفتر کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات صورت گرفت ، نتایج مندرج در جدول ذیل از وضعیت شغلی فارغ التحصیلان این گروه آموزشی در تمامی ادوار، بدست آمده که باعث افتخار و مباهات می باشد.

ردیف

وضعیت شغلی

درصد

1

شاغل

82

2

دانشجو تحصیلات تکمیلی

11

3

فاقد شغل

7

 

این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه بزرگمهر قائنات تبریک عرض نموده و برای دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه، موفقیت های بیش از پیش در کنار سلامتی و شادکامی را آرزومندیم.

گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات