نخستین همایش مسیر موفقیت ( از نگاه دانش آموختگان موفق مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات )

دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می کند:

نخستین همایش مسیر موفقیت ( از نگاه دانش آموختگان موفق مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات )

همایش مذکور در 4 کارگروه علمی ، صنعتی ، آزاد و نظام وظیفه با سخنرانی دانش آموختگان موفق گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات همراه با پرسش و پاسخ جهت نیل به اهداف ذیل ، برگزار می گردد:

اهداف همایش :

  • معرفی نمونه های موفق فارغ التحصیل دانشگاه بزرگمهر قائنات به همراه ترسیم مسیر موفقیت پس از فارغ التحصیلی از زبان خودشان
  • ترسیم آینده شغلی به صورت شفاف برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بزرگمهر قائنات

محور های سخنرانی فارغ التحصیلان موفق :

  • بیان خلاصه ای از رخ دادهای تاثیر گذار در دوران کارشناسی
  • انتخاب مسیر بعد از فارغ التحصیلی به همراه علت آن
  • چالش ها ، نقاط قوت و ضعف مسیر انتخابی
  • بیان موقعیت کنونی و برنامه کاری آینده
  • انتقال پیشنهادات و نکات حائز اهمیت جهت نیل به موفقیت کنونی به دانشجویان و شرکت کنندگان در همایش

برای مطالعه توضیحات تکمیلی ، آشنایی با سخنرانان و برنامه زمانی همایش به وب سایت رسمی دانشگاه بزرگمهر قائنات به آدرس www.buqaen.ac.ir   مراجعه فرمایید.

شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.