اطلاعیه مهم اداره خوابگاه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند پیرو اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه مبنی بر حضوری شدن دانشجویان رشته های مکانیک، فقه و حقوق اسلامی و جغرافیا شرط حضور در سراهای دانشجویی تزریق 3 دز واکسن می باشد.لذا دانشجویان محترم نسبت به تزریق 3 دز اقدام نمایند.