اطلاعیه مهم اداره امور سراهای دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، با عنایت به اطلاعیه جدید اداره آموزش دانشگاه مبنی بر غیرحضوری شدن کلاس های هفته دوم مهرماه شرایط اسکان در سراهای دانشجویی بصورت ذیل می باشد:
* دانشجویان نو ورود(ورودی1401):
 هنگام مراجعه حضوری(10،11،12مهرماه) جهت ثبت نام و بعد از اتمام فرآیند ثبت نام، فرم معرفی و اسکان در خوابگاه را دریافت خواهند نمود.پس حتما وسایل شخصی که در اطلاعیه ثبت نام آمده است را همراه داشته باشند.
همچنین برنامه غذایی جهت رزرو وعده ها برای نو دانشجویان از تاریخ ورود( 10،11،12مهرماه)به دانشگاه فعال خواهد شد.

* دانشجویان ورودی 1400 به ماقبل:
تاریخ حضور دو روز قبل از شروع حضوری کلاس ها که در اطلاعیه اداره آموزش 16 مهرماه اعلام شده می باشد.(14مهرماه خوابگاه ها فعال می شوند) 
همچنین دانشجویان 1400 و ماقبل می توانند در پرتال پویا شماره اتاق خود را مشاهده نمایند.

* لازم به ذکر است برنامه غذایی برای دانشجویان 1400 و ماقبل از 16 مهرماه در دسترس خواهد بود.