مسابقه بین المللی معماران و طراحان جوان - دانشگاه الکتروتکنیکی سنت پترزبورگ "LETI"

دانشگاه الکتروتکنیکی سنت پترزبورگ "LETI" برگزار می کند:

مسابقه بین المللی معماران و طراحان جوان

در راستای تعاملات و همکاری بین المللی دانشگاه بزرگمهر قائنات و دانشگاه الکتروتکنیکی سنت پترزبورک "LETI" از معماران و طراحان جوان ایرانی، دانشجویان و متخصصان دعوت می شود تا در مسابقه طراحی فضای آینده ی دانشگاه شرکت کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://campus-design.etu.ru/en/glavnaya/ مراجعه نمایید.