مسابقه طراحی لوگو و طرح جلد نشریه علمی- تخصصی دانشگاه بزرگمهر قائنات

مدیریت پژوهشی و انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌نماید:

مسابقه طراحی لوگو و طرح جلد نشریه علمی- تخصصی دانشگاه بزرگمهر قائنات
 با عنوان" توسعه پایدار و ساختمان هوشمند"

همراه با 10.000.000 ریال جایزه نقدی برای طرح برتر
مهلت ارسال آثار 20 آذرماه1401

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت شرکت در مسابقه می توانید با شناسه @mr_Kiani در پیام رسان بله و یا شماره 09104500086 و همچنین جهت ارسال آثار به شناسه @research_buqaen تماس حاصل نمایید.