اطلاعیه مهم اسکان در سراهای دانشجویی جهت بازه رفع اشکال حضوری

قابل توجه کلیه  دانشجویان محترم متقاضی اسکان در سرای های دانشجویی، با توجه به اعلام اداره محترم آموزش دانشگاه مبنی بر رفع اشکال حضوری دانشجویان در همه رشته های تحصیلی در بازه زمانی 1400/09/27 الی 1400/10/08  به اطلاع می رساند چنانچه دانشجویان قصد اسکان و استفاده از سراهای دانشجویی (خواهران و برادران ) را دارند، ضروری است ابتدا در سامانه فرم (form.buqaen.ac.ir) اطلاعات واکسیناسیون- کارت دو دز واکسیناسیون خود را بارگذاری نموده و بعد از تایید کارشناس اداره رفاه جهت مشخص نمودن تاریخ و روزهای اسکان خود در سراهای دانشجویی، با کارشناس اداره امور خوابگاه ها تماس حاصل نمایند.

شماره های داخلی :

056-31006313

056-31006312