تقدیر رئیس دانشگاه از مجموعه فناوری اطلاعات

رئیس دانشگاه از مجموعه فناوری اطلاعات دانشگاه طی مراسمی تقدیر به عمل آورد.

صبح امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ دکتر شکیب رئیس دانشگاه به همراه دکتر مودودی معاون آموزشی و پژوهشی و دکتر انصاری معاون دانشجویی و فرهنگی طی مراسمی از زحمات و تلاش های واحد فناوری اطلاعات در مدت آموزش مجازی دانشگاه تقدیر به عمل آوردند. در این مراسم ریاست دانشگاه ضمن تاکید بر نقش پر رنگ واحد فناوری اطلاعات در آماده سازی سریع سامانه آموزش مجازی و پشتیانی شبانه روزی آن در طول دوران منحوس کرونا، خاطر نشان کرد توانمندی واحد فناوری اطلاعات دانشگاه و خودکفایی این مجموعه مورد توجه و افتخار دانشگاه است. در این مراسم معاونین محترم دانشگاه ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته بر تعامل هرچه بیشتر سایر مجموعه ها با واحد فناوری اطلاعات تاکید کردند. در ادامه مدیر محترم فناوری اطلاعات، دکتر بقراطی و سایر کارشناسان صحبت ها و دغدغه های خود را به طور صمیمانه ای با هیات رئیسه ی محترم در میان گذاشتند. در پایان از آقای دکتر بقراطی مدیر فناوری اطلاعات، آقایان امجدی، زعفرانی، شرافتی نیا، صادقی و ترازی، کارشناسان واحد فناوری اطلاعات با اعطای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.