دستاوردهای سفر معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات

در سفر جناب آقای دکتر داداش پور،معاون محترم وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان کشور به دانشگاه بزرگمهر قائنات در اوایل ترم جاری، اعتباراتی برای بهبود کیفیت سراهای دانشجویی این دانشگاه اختصاص یافت که تجهیزات خریداری شده از محل این اعتبارات در هفته سراهای دانشجویی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. گفتنی است فرش ماشینی، موکت، یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جارو برقی و مولد آب جوش از عمده تجهیزات خریداری شده از محل اعتبارات تخصیص یافته این سفر می باشد.