شروع ثبت درخواست وام های دانشجویی نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام ها می رساند جهت ثبت درخواست وام ها می توانند به پرتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه و نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ثبت درخواست وام ها 15 اردیبهشت ماه 1401 است.