اطلاعیه شماره 1 تکمیل ظرفیت - ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 (نوبت بهمن ماه)

ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1401 (بهمن ماه) دانشگاه بزرگمهر قائنات، به استحضار می رساند اطلاعیه تکمیلی در خصوص نحوه ثبت نام در دانشگاه ان شاءا... تا روز سه شنبه 18 بهمن ماه از طریق وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

 

شایان ذکر می باشد مرحله اول ثبت نام به صورت غیرحضوری (اینترنتی) و مرحله دوم به صورت حضوری انجام خواهد شد.

 

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه - 11 بهمن 1401