اطلاعیه شماره 2 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401


راهنمـای ثبت نام از پذیرفتـه شـدگان 

آزمـون سـراسـری سال 1401

دانشگاه بزرگمهر قائنات

مقطع کارشناسی پیوسته دوره های روزانه و نوبت دوم )شبانه)

-----------------------------------------

دانلود فایل راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401

دانلود راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی داخل کشور

-----------------------------------------

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم خدمت پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات، به اطلاع می رساند ثبت نام و تشکیل پرونده در سه مرحله صورت می پذیرد:

  • مرحله اول ( درخواست ارسال مدارک و تأییدیه تحصیلی و درخواست معافیت تحصیلی)
  • مرحله دوم  )ثبت نام الکترونیکی(
  • مرحله سوم  )ثبت نام حضوری(

 

مرحله اول  )درخواست مدارک و تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی(

پذیرفته شدگان محترم قبل از انجام ثبت نام در دانشگاه، می بایست با مراجعه به سامانه تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به منظور ثبت درخواست تأییدیه و همچنین سامانه وظیفه عمومی برای دریافت معافیت تحصیلی اقدام نمایند:

الف) ثبت درخواست ارسال مدارک تحصیلی

ب) ثبت درخواست تأییدیه تحصیلی

ج) ثبت درخواست معافیت تحصیلی 

 

مرحله دوم  )ثبت نام الکترونیکی(

به صورت غیرحضوری (اینترنتی) از روز شنبه مورخ 1401/07/02 لغایت روز جمعه مورخ 1401/07/08

پس از ورود به وب سایت  puya.buqaen.ac.ir  باتوجه به راهنمای ثبت نام که در ابتدای این اطلاعیه بارگذاری شده است نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید.

 

مرحله سوم  )ثبت نام حضوری  (

کلیه پذیرفته شدگان که ثبت نام اینترنتی را انجام داده اند لازم است طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در روز یکشنبه 1401/07/10 لغایت روز سه شنبه 1401/07/12 با در دست داشتن اصل مدارك مشروحه ذیل جهت تشکیل پرونده به دانشگاه مراجعه نمایند لازم به ذکر است ثبت نام اینترنتی در روزهای ثبت نام حضوری نیز امکانپذیر خواهد بود.

 

تاریخ ثبت نام حضوری

رشته تحصیلی

ساعت مراجعه

یکشنبه 1401/07/10

  • مهندسی مکانیک
  • حسابداری

صبح 8 لغایت  11:45

ظهر 12:45 لغایت  15

دوشنبه 1401/07/11

  • مهندسی کامپیوتر
  • فقه و مبانی حقوق اسلامی

صبح 8 لغایت  11:45

ظهر 12:45 لغایت  15

سه شنبه 1401/07/12

  • مهندسی عمران
  • جغرافیا

صبح 8 لغایت  11:45

ظهر 12:45 لغایت  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه –  1401/06/30