اطلاعیه شماره 3 - تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401

ضمن عرض تبریک مجدد خدمت پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات، به استحضار می رساند باتوجه به اینکه تعدادی از داوطلبان تاکنون موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند، بدینوسیله به منظور رفع نگرانی این دسته از پذیرفته شدگان ثبت نام اینترنتی تا روز سه شنبه 1401/07/12 تمدید می گردد. لذا در ایام ثبت نام حضوری، ثبت نام اینترنتی نیز امکانپذیر خواهد بود. ضمناً به جهت رفع دغدغه پذیرفته شدگانی که دسترسی به اینترنت برایشان میسر نمی باشد و موفق به ثبت نام نشده اند تمهیداتی اندیشیده شده تا در ایام ثبت نام حضوری، فرایند ثبت نام اینترنتی خود را در کافی نت مستقر در دانشگاه به انجام برسانند.

شایان ذکر می باشد ثبت نام حضوری مطابق اطلاعیه های قبلی در موعد مقرر به شرح جدول ذیل در محل حوزه ثبت نام دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه - 8 مهر 1401