اطلاعیه شماره 4 - ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

ثبت نام حضوری   پذیرفتـه شـدگان آزمـون

 کارشنـاسی ارشـد نـاپیـوستـه

دانشـگاه بزرگمهـر قائنـات

سال تحصیـلی 1401-1402 

-----------------------------------

دانلود فایل راهنمای ثبت نام حضوری ویژه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد

دانلود نمونه فرم مدرك کارشناسی و معدل (فرم شماره 2)

دانلود فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی (فرم شماره 3)

دانلود تقاضانامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان (فرم شماره 4)

 

-----------------------------------

 

ضمن عرض تبریک مجدد خدمت پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات، به اطلاع می رساند ثبت نام و تشکیل پرونده در سه مرحله صورت می­پذیرد:

مرحله اول  )درخواست تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی(

مرحله دوم  )ثبت نام الکترونیکی(

مرحله سوم  )ثبت نام حضوری  (

از روز شنبه 1401/07/02 لغایت روز چهارشنبه 1401/07/06

کلیه پذیرفته شدگانی که مراحل اول و دوم ثبت نام را انجام داده اند لازم است برای تکمیل فرایند ثبت نام در تاریخ های فوق به صورت حضوری در ساعات اداری به اداره آموزش دانشگاه پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند.

به پذیرفته شدگان اکیداً توصیه می گردد از کلیه مدارک ارائه شده به دانشگاه یک سری کپی تهیه و نزد خود نگه دارند.

 مدارک لازم برای کلیه پذیرفته شدگان جهت تشکیل پرونده و تکمیل ثبت نام:

1

مدارک شناسایی

 

 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی( پشت و رو )
 • 6 قطعه عکس تمام رخ 4 × 3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)

2

مدارک تحصیلی

 

 • اصل مدرک کارشناسی که در آن تاریخ فارغ التحصیلی تا 1401/06/31 قید شده باشد (مخصوص پذیرفته شدگانی که تا زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده اند).
 • اصل فرم گواهی معدل ( فرم شماره 2 ) مخصوص پذیرفته شدگانی که  به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) نمي باشند.
 • کپی مدرک کاردانی (ویژه دانشجویانی که در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند).

 

3

مدرک نظام وظیفه

 

 • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نظام وظیفه
 • برگ ابطال معافیت تحصیلی مقطع قبلی

  باعنایت به اینکه درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه عمومی به صورت الکترونیکی (اینترنتی) توسط دانشجو انجام می شود. لذا ضروری است این دسته از دانشجویان نسبت به اخذ معافیت تحصیلی برابر راهنمای مندرج در سایت اقدام نمایند.

 

4

فرم ها

 • پرینت، امضاء و ارسال فرم های مرتبط با دانشجو پس از ثبت نام اینترنتی (فرم شماره 4 مخصوص همه پذیرفته شدگان دوره روزانه)
  دانلود فرم شماره 4

دانشجویان لازم است فرم های خام را دانلود کرده و به طور دقیق کامل نمایند و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

 • پرینت فرم ثبت نام اینترنتی ( مخصوص همه پذیرفته شدگان )
 • حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع ) مخصوص پذیرفته شدگان کارمند دولت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه –  1401/06/29