اطلاعیه مهم اداره تغذیه بهمن ماه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند برنامه غذایی تا آخر سال جاری در پرتال پویا بارگزاری گردیده است.لذا دانشجویانی که قصد حضور در خوابگاه و دانشگاه را دارند می توانند نسبت به رزرو غذا طبق برنامه غذایی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است جهت رزرو غذا بایستی حساب تغذیه خود را از طریق بخش پرداخت الکترونیکی شارژ نموده و بعد نسبت به رزرو اقدام نمایید.

نکته:با عنایت به آمار کم دانشجویانی که حضور آن ها در دانشگاه قطعی شده است امکان درنظر گرفتن ژتون آزاد وجود نخواهد داشت.لذا حتما نسبت به رزرو وعده های غذایی اقدام نمایید.

توزیع غذا بصورت بسته بندی بوده و هر دو وعده برای خواهران در خوابگاه ها و توزیع ناهار برای برادران(در صورت هماهنگی های لازم)در سلف و شام در خوابگاه برادران خواهد بود.درصورت تغییر مکان توزیع غذا مراتب به اطلاع دانشجویان محترم خواهد رسید.