واگذاری خدمات سلف سرویس

به اطلاع می رساند دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر دارد خدمات مربوط به غذای دانشجویی را به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا متقاضیان محترم می توانند فرم ذیل را دانلود نموده و پس از تکمیل پیشنهادات خود تا تاریخ 30 فروردین ماه 1401 به آدرس قاین-انتهای خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات-امور دانشجویی تحویل نمایند.

دانلود فرم شرکت در استعلام