بازدید گروهی از پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در بیرجند

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر با همکاری انجمن کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات و مرکز رشد واحد های فناور قاین برگزار می کنند:

دومین تور از مجموعه تورهای آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب و کار

( هر تور، یک تجربه )

جهت ثبت نام رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ثبت نام بازدید گروهی از پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در بیرجند

جهت اطلاع از سایر برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات، می توانید روی لینک ذیل کلیک نمایید.

برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات

انجمن کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات