اطلاعیه مهم معاونت آموزشی در خصوص حضوری شدن کلاسهای کارشناسی از 17 اردیبهشت

اطلاعیه مهم معاونت آموزشی در خصوص حضوری شدن کلاسهای کارشناسی از 17 اردیبهشت
پیرو اطلاعیه های قبلی و با توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه به اطلاع دانشجویان محترم و اساتید گرامی می رساند کلاسهای دوره کارشناسی دانشجویان گروه های مهندسی مکانیک، جغرافیا و فقه و حقوق اسلامی از روز شنبه 17 اردیبهشت  به صورت حضوری برگزار خواهد شد. راجع به وضعیت آموزش حضوری دروس سایر دانشجویان متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. لازم به یادآوری است امتحانات پایانی تمامی رشته ها مطابق اطلاعیه های قبلی به صورت حضوری خواهد بود.
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات 1 اردیبهشت 1401