برپایی نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه عکس کارباش در دانشگاه بزرگمهر قائنات

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، به همت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر، نمایشگاه آثار برگزیده نخستین دوره از مسابقه عکس کارباش با موضوع ترویج فرهنگ کارآفرینی و خویش فرمایی، در محل لابی ساختمان آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات، از امروز یکشنبه مورخ 1401/08/22 به مدت 3 روز، و با حضور افتخاری دکتر مودودی ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات و دکتر قصابی، رئیس گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات، دایر گردید.

جهت اطلاع از سایر برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات، می توانید روی لینک ذیل کلیک نمایید.

برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات