جلسه هماهنگي معاونت وظيفه عمومي با دانشگاه هیان شهرستان قائنات

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، يكشنبه 13 شهريورماه جلسه تعامل و هماهنگي معاونت وظيفه عمومي شهرستان قائنات با مسئولين امور معافيت تحصيلي و خروج از كشوردانشگاههاي سطح شهرستان به ميزباني دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار شد.

ستوانيكم حسين پورقلي معاونت وظيفه عمومي شهرستان در اين جلسه با بيان اينكه در آیین نامه های مشمولان نظام وظیفه تغییراتی ایجاد شده است، گفت: رابطه تنگاتنگي بين مراكز آموزش عالي شهرستان و وظيفه عمومي وجود دارد

در اين جلسه دستورالعمل جامع معافيت تحصيلي و آخرين تغييرات اعمال شده، ضوابط اجرايي و روند صدور مجوز معافيت تحصيلي و مجوز خروج از كشور دانشجويان به صورت الكترونيكي از طريق سامانه Sakha.epolice.ir مورد بررسي قرار گرفت.

معاون وظيفه عمومي، كارشناس معافيت تحصيلي و خروج از كشور معاونت وظيفه عمومي، مسئولين امور معافيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات، دانشگاه پيام نور و آموزشكده فني و حرفه اي پسران امام خميني(ره) در اين جلسه حضور داشتند.