پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 (بهمن ماه) دانشگاه بزرگمهر قائنات

پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 (بهمن ماه) دانشگاه بزرگمهر قائنات

به اطلاع متقاضيان انتخاب رشته براي شركت در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 (نوبت بهمن ماه) در دانشگاه بزرگمهر قائنات مي‌رساند، انتخاب رشته براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي کارشناسی ارشد به صورت اينترنتي از روز چهارشنبه 1400/10/22 آغاز و تا روز دوشنبه 1400/10/27 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  ادامه خواهد داشت.

رشته های مقطع کارشناسی ارشد دارای پذیرش این دانشگاه در این مرحله :

لذا متقاضياني که در آزمون مذکور شرکت کرده‌اند و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، مي‌توانند از روز چهار‌شنبه 1400/10/22 تا روز دو‌شنبه 1400/10/27 با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org  براساس‌ كارنامه نتايج اولیه آزمون، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود از جدول فوق و تكميل فرم انتخاب رشته به روش اينترنتي، اقدام نمایند.

 

متقاضي‌ شركت‌ در پذيرش دانشجو دراین مرحله می بایست هر یک از اقدام های زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:

  1. مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.
  2. دریافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش و مطالعه آن.
  3. تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی براساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.
  4. انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رساني سازمان در زمان مقرر (1400/10/22 لغايت 1400/10/27).

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

1400/10/22