اطلاعیه شماره 11 - تکمیل مدارک لازم برای ثبت نام در دانشگاه، ویژه پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سال 1400

به اطلاع دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ورودی 1400 می رساند پیرو اطلاعیه شماره 2 (ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک تحصیلی پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال 1400) و اطلاعیه شماره 8 (ارسال مدارک تحصیلی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1400) مندرج در سایت دانشگاه، بدینوسیله مدارک ارسالی دانشجویان دریافت شده و پرونده تحصیلی آنها تشکیل شده است. ولی برخی از مدارک خواسته شده در اطلاعیه های مذکور و لازم  برای تکمیل ثبت نام، توسط دانشجویان ارسال نشده است. لذا ضروری است این دسته از دانشجویان در اسرع وقت نسبت به پیگیری و ارسال مدارک اقدام نمایند.

شایان ذکر می باشد فایل های کسری مدارک در سامانه های اطلاع رسانی دانشگاه ویژه دانشجویان (اَپ خبری دانشگاه و کانال آموزش دانشگاه در پیام رسان بله @buqaen_edu) اطلاع رسانی گردیده است.

آخرین مهلت ارسال مدارک تا 30 آبان ماه 1400 خواهد بود.

 

عواقب عدم پیگیری و عدم ارسال مدارک برعهده دانشجو خواهد بود.

درخصوص هرگونه ابهام با آموزش دانشگاه بزرگمهر تماس حاصل فرمایید. 05631006215

 

موارد ذیل درخصوص فایل های کسری مدارک پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1400، قابل توجه خواهد بود:

  • اسامی دانشجویانی که پرونده تحصیلی آنها کامل بوده در این لیست ها لحاظ نشده است..
  • مدارک ناقص یا ارسال نشده در فایل مورد نظر با علامت ضربدر * مشخص شده است.
  • درصورتی که دانشجویان پسر مشمول، درخواست معافیت تحصیلی خود را در سامانه خدمات الکترونیکی انتظامی - services.epolice.ir - ثبت کرده اند ولی معافیت تحصیلیشان در به آموزش دانشگاه واصل نشده، می بایست به سامانه یاد شده مراجعه نمایند تا از وضعیت درخواست مطلع شده و درصورت نیاز خطاهای گزارش شده را برطرف نموده و مجددا درخواست را ارسال نمایند. به اطلاعیه شماره 6 مندرج در سایت دانشگاه مراجعه شود.
  • کلیه دانشجویانی که درخواست تأییدیه تحصیلی را در سامانه وزارت آموزش و پرورش - emt.medu.ir - ارسال کرده اند ولی در این فایل عدم دریافت لحاظ شده، بدین خاطر می باشد که درخواستشان توسط آموزش و پروش درحال بررسی بوده و یا بدلیل نقص اطلاعات مورد تأیید قرار نگرفته است. این دسته از دانشجویان نیز می بایست به سامانه یاد شده مراجعه نموده و پیگیر ارسال و اتمام تأییدیه تحصیلی خود باشند.
  • دانشجویانی که فرم های مورد نیاز را تکمیل و ارسال نکرده اند می بایست فرم های خام پیوست را دریافت نموده و ضمن تکمیل اطلاعات خواسته شده نسبت به امضاء و ارسال آنها اقدام نمایند.
    دانلود فرم خام پذیرفته شدگان کارشناسی

 

موارد ذیل درخصوص فایل های کسری مدارک پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1400، قابل توجه خواهد بود:

  • اسامی دانشجویانی که پرونده تحصیلی آنها کامل بوده در این لیست ها لحاظ نشده است.
  • مدارک ناقص یا ارسال نشده در فایل مورد نظر با علامت ضربدر * مشخص شده است.
  • دانشجویانی که فرم های مورد نیاز را تکمیل و ارسال نکرده اند می بایست فرم های خام پیوست را دریافت نموده و ضمن تکمیل اطلاعات خواسته شده نسبت به امضاء و ارسال آنها اقدام نمایند.

دانلود فرم خام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته

 

آدرس: خراسان جنوبی، قاین، میدان شیرازی، انتهای خیابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات، مدیریت امور آموزشی

کدپستی : 9761986844  تلفن: 05631006000

تلفن آموزش: 15-05631006211

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات - 1400/08/24

 

 

مطالب مرتبط