اطلاعیه شماره 2 - حضوری شدن کلاسهای رشته های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

اطلاعیه شماره 2 درخصوص حضوری شدن کلاس های آموزشی دانشجویان رشته های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

پیرو اطلاعیه های قبلی و باتوجه به مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه، به اطلاع دانشجویان محترم و اساتید گرامی می رساند کلاسهای دوره کارشناسی دانشجویان گروه های مهندسی کامپیوتر (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته) و علوم کامپیوتر از روز شنبه 24 اردیبهشت ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. لذا این دسته از دانشجویان می بایست برابر اطلاعیه های قبلی تمهیدات لازم را برای حضور در کلاس های آموزشی در نظر بگیرند.

لازم به یادآوری است امتحانات پایانی تمامی رشته ها مطابق اطلاعیه های قبلی به صورت حضوری خواهد بود.

 

 

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات 19 اردیبهشت 1401