برگزاری ترم تابستان 1401-1400 در دانشگاه بزرگمهر قائنات

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان دانشگاه بزرگمهر قائنات

(summer.buqaen.ac.ir) 

دانلود اطلاعیه

دانلود تقویم آموزشی ترم تابستان

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر دارد ترم تابستان 1401-1400 را به شیـوه مجازی (الکترونیکی) با شرایط مندرج در جداول ذیل ارائه نماید.

تقویم آموزشی ترم تابستان 1401-1400

شروع ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد

1401/04/15 لغایت 1401/04/22

شروع کلاس ها

1401/04/25

پایان کلاس ها

1401/05/26

امتحانات

1401/05/29 لغایت 1401/06/02

 

حد نصاب تشکیل کلاس ها

دروس عمومی

15 نفر

دروس پایه

10 نفر

 

دروس ارائه شده در ترم تابستان 1401-1400

دروس عمـومـی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

اندیشه اسلامی 1

2

2

اندیشه اسلامی 2

2

3

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

4

انقلاب اسلامی ایران

2

5

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

6

تفسیر موضوعی قرآن

2

7

زبان انگلیسی

3

8

فارسی

3

9

دانش خانواده و جمعیت

2

دروس پایـه

 

10

ریاضی عمومی 1

3

11

ریاضی عمومی 2

3

12

فیزیک پایه 1

3

13

محاسبات عددی

2

14

معادلات دیفرانسیل

3

 

میزان شهریه در ترم تابستان 1401-1400 (کلیه مبالغ به ریال می باشد)

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر برای هر واحد درس

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

کلیه گروههای آموزشی

1/640/000 ريال

375/000 ريال

560/000 ريال

670/000 ريال

 

 

نکات مهم :

  •  ترم تابستان در دانشگاه بزرگمهر قائنات به شیوه مجازی برگزار خواهد شد.
  •  متقاضیان سایر دانشگاهها جهت ثبت نام می توانند در بازه زمانی انتخاب واحد به سامانه ترم تابستانی دانشگاه بزرگمهر قائنات به آدرس summer.buqaen.ac.ir  مراجعه نموده و با مطالعه راهنمای ارائه شده، در این سامانه ثبت نام خود را تکمیل نمایند.
  • دانشجویان سایر دانشگاه ها می بایست از دانشگاه محل تحصیل معرفی نامه دریافت کرده باشند.
  • دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات نیازی به ثبت نام در سامانه فوق را ندارند و با ورود به سامانه پویا می­ توانند انتخاب واحد را انجام دهند. ( دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه دارند نیز باید از سامانه پویا برای انتخاب واحد اقدام نمایند).
  • کلیه مراحل ثبت نام، انتخاب واحد، برگزاری کلاس و امتحانات پایان ترم به صورت الکترونیکی و براساس تقویم آموزشی اعلام شده خواهد بود.
  • حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان 6 واحد است. ترم تابستان حذف و اضافه و حذف اضطراری ندارد.
  • شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد، مگر به دلیل عدم کسب حد نصاب که اداره آموزش نسبت به حذف درس اقدام نماید.

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات – 1401/04/05