فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره‌ی کارشناسي ارشد سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات بر اساس آیین‌نامه‌ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی تحصیلی کارشناسي ارشد» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور حمایت از استعدادهاي برتر دانشگاهي، از بین دانشجویان ممتاز سال آخر دوره‌ی کارشناسی دانشگاه‌های مشمول این فراخوان برای سال تحصیلی 1401-1400 دانشجو می‌پذیرد.
 

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه بزرگمهر قائنات در سال تحصیلی 1401 - 1400


ثبت نام

 تا تاریخ 24 مهر 1400 از طریق ایمیل آموزش دانشگاه به آدرس education@buqaen.ac.ir
متقاضیان می توانند براساس راهنمای پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

دریافت راهنمای ثبت نام در فراخوان استعداد درخشان دانشگاه بزرگمهر قائنات

دریافت گواهی رتبه - معدل 
 

 

 

معاونت آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات