پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال 1401 در دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات در کنکور سراسری سال 1401 دانشجو می پذیرد

دانلود اطلاعیه پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال 1401 در دانشگاه بزرگمهر

 

به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شركت در مرحله پذيرش دانشجو در آزمون سراسری سال 1401 مي‌رساند، ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) به صورت اينترنتي از روز دوشنبه 1401/05/17 آغاز و تا روز شنبه 1401/05/22 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس  www.sanjesh.org  ادامه خواهد داشت.

 

رشته های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارای پذیرش در دانشگاه بزرگمهر قائنات در سال 1401 :

 

رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی دارای پذیرش در دانشگاه بزرگمهر قائنات در سال 1401 :

 

رشته های گروه آزمایشی علوم تجربی دارای پذیرش در دانشگاه بزرگمهر قائنات در سال 1401 :

لذا متقاضیان می‌توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو در آزمون سراسری سال 1401 در روزهاي فوق به درگاه اطلاع‌ رساني سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته به روش اينترنتي، اقدام نمايند.

شایان ذکر می باشد متقاضيان ديپلم فني و حرفه اي و يا كاردانش نظام آموزشي جديد 3-3-6 و ديپلمه هاي فني و حرفه اي و كاردانش نظام قديم هنرستان كه داراي مدرك پيش دانشگاهي و يا كارداني مي باشند می توانند نسبت به انتخاب رشته محل هايی که پذیرش آنها صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است اقدام نمایند.

نکات مهم:

 • پذيرش در رشته هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از طريق آزمون سراسري به دو روش صورت مي گيرد:
  1- رشته های با آزمون: رشته هایی كه ملاك پذيرش آنها، نمره حاصل از آزمون و تأثير سوابق تحصيلي براي داوطلباني که مشمول اعمال سوابق تحصيلي مي شوند، مي باشد.
  2- رشته هاي صرفا با سوابق تحصيلي )بدون آزمون) : رشته هايي است كه ملاك پذيرش در آنها براي داوطلبان شاخه نظري با معدل كتبي نهايي ديپلم و داوطلبان شاخه فني و حرفه اي و يا کاردانش با معدل کل ديپلم آنان انجام  مي شود كه داوطلب مي تواند بدون توجه به نوع مدرک ديپلم و از تمامي گروه هاي آزمايشي نسبت به انتخاب رشته اقدام کند.
 • اگر داوطلب در آزمون سراسري ثبت نام نموده اما در جلسه آزمون حاضر نشده است در صورت تمايل به انتخاب رشته محل هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، نيازي به ثبت نام مجدد ندارد و مي تواند منحصراً نسبت به انتخاب رشته محل هاي پذيرش صرفا بر اساس سوابق تحصيلي مندرج در اين دفترچه اقدام کند.
 • همة داوطلبان)چه آنها كه در يك گروه آزمايشي شركت كرده اند و چه آنها كه در دو يا سه گروه آزمايشي شركت كرده اند(، در يك فرم و حداكثر تا 150 رشته محل، اعم از رشته هاي با آزمون و رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي می توانند انتخاب كنند.
 • با انتخاب رشته هاي با گزینش بومي، احتمال قبولي شما در دانشگاههای منطقه بومی  بيشتر مي شود.
 • داوطلبان مي توانند براي انتخاب رشته هايي که پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي انجام مي شود، نسبت به انتخاب رشته در اين مرحله بدون توجه به گروه آزمايشي که درآن ثبت نام نموده و يا در آزمون آن شرکت کرده اند، اقدام کنند.
 • همة داوطلبان فقط يك فرم انتخاب رشته دارند. حتي اگر در دو يا سه گروه آزمايشي شركت كرده باشند.
 • درصورتی که متقاضی در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام نموده ولی در جلسه آزمون شرکت نکرده در فرم انتخاب رشته خود می تواند رشته های صرفاً با سوابق تحصیلی )بدون آزمون) از تمامی گروههای آزمایشی را درج نماید.

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات - 1401/05/16