ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400

 

در جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه، کلیه دانشجویان می­ بایست نسبت به تکمیل فرم ارزیابی الکترونیکی کیفیت تدریس اقدام نموده و تکمیل فرم باید به صورت کاملا مسئولانه و منطقی صورت پذیرد. ارزیابی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 به صورت یک فرم برای هر درس انتخابی دانشجو و یک فرم کلی برای کلیه دروس و جهت ارزیابی سامانه آموزش الکترونیکی می باشد. لازم به ذکر است که پرکردن فرم ارزشیابی تمامی دروس و همچنین فرم کلی ارزیابی سامانه آموزش الکترونیکی الزامی می باشد.

دانشجویانی که در موعد مقرر ارزیابی الکترونیکی را انجام ندهند، قادر نخواهند بود نمرات دروس خویش را، تا تایید نهایی استاد رؤیت نمایند و بالطبع درخواست تجدید نظر در نمرات پایانی دروس هر نیمسال تحصیلی نیز برای این دسته از دانشجویان مقدور نمی­ باشد.

شایان ذکر است نظرات دانشجویان به صورت کاملا محرمانه محفوظ خواهد بود. شماره دانشجویی صرفاً جهت ورود به سامانه ارزیابی می­ باشد و باعث شناسایی دانشجو نخواهد شد.

 

شروع ارزیابی الکترونیکی از 7 خردادماه لغایت 16 خردادماه می‌باشد و این تاریخ قابل تمدید نمی ­باشد.

 

 

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه