پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال 1401 در دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 دانشجو می پذیرد
 

دانلود اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بزرگمهر قائنات

به اطلاع متقاضیان انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 در دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند، انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد به صورت اینترنتی از روز چهارشنبه 1401/04/01 آغاز و تا روز شنبه 1401/04/04 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی -  www.sanjesh.org -  ادامه خواهد داشت.

رشته های مقطع کارشناسی ارشد دارای پذیرش در دانشگاه بزرگمهر قائنات :

لذا متقاضیان می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 در روزهای فوق به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته به روش اینترنتی اقدام نمایند.

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات - 1401/04/01