اردوی دانشجویی قلعه کوه

اردوی دانشجویی قلعه کوه

ویژه دانشجویان دختر دانشگاه بزرگمهر قائنات


ظرفیت محدود

پنجشنبه 1401/02/22- ساعت7 صبح

جهت ثبت نام می‌توانید با سرکار خانم سبزبان کارشناس تربیت بدنی دانشگاه، به شماره همراه 09158656930 تماس حاصل نمایید