ثبت نام مسابقات ورزش همگانی

مسابقات ورزش همگانی 

ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی-اسفندماه 1401
انتخابی المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان کشور

در رشته‌های: آمادگی جسمانی، دوچرخه سواری، شطرنج، بسکتبال سه نفره، فریزبی، طناب زنی،دارت، هفت سنگ‌مهارتی، هندپلو، والیبال چهار نفره

مهلت ثبت نام: شنبه 22 بهمن ماه 1401
نحوه ثبت نام: سامانه پویا/ بخش فرهنگی و اجتماعی/ فرم‌ها